σαπροπωμάριος

ὁ, Α
πιθ. πωλητής διατηρημένων καρπών ή παρασκευαστής γλυκού γινωμένου κρασιού.
[ΕΤΥΜΟΛ. < σαπρός + *πωμάριος (< λατ. pomarius «οπωροπώλης»), πρβλ. και πωμάριον].

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.